İş Güvenliği

İş Güvenliği kavramının birbirinden farklı tanımları olsa da, tüm tanımların ortak noktasında, "... iş ortamında karşılaşabilecekleri sağlık risklerinin,

Boyada Pigment Yükleme Oranları

Pigment hacim konsantrasyonu değişik biçimlerde açıklanabilir. Pigment hacim konsantrasyonu boyadaki polimere verilen, belirli bir pigment miktarının belirlenmesinde gerekli olan bir birimdir.

Tehlikeli Madde Lojistiği ve Kimya Sektörü

Ülkemizde, 1 Temmuz 2015 tarihi itibariyle, tehlikeli maddelerin karayolu ile ambalajlanması, depolanması, taşınması, yüklenmesi, boşaltılması ile ilgili önemli bir yönetmelik ve ilgili yaptırımlar yürürlüğe girdi.