Yokeş Makina Şirket Müdürü Mehmet Yalım Yokeş ile keyifli bir Röportaj

Yokeş Makina Şirket Müdürü Mehmet Yalım Yokeş ile keyifli bir Röportaj


Yokeş Makina Şirket Müdürü Mehmet Yalım Yokeş ile şirketin gelişim süreci ve sektöre sunmuş oldukları ürünler hakkında keyifli bir sohbet ettik.

 

Okurlarımıza kısaca kendinizden, eğitim durumunuzdan ve sektördeki profesyonel özgeçmişinizden bahsedebilir misiniz?

1973 İzmir doğumluyum. Lise öğrenimimi Bornova Anadolu Lisesi, üniversite öğrenimimi İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi, Makina Mühendisliği bölümünde tamamladım. 1998 yılından bu yana aile şirketimiz olan Yokeş Makina’nın 3.kuşağı olarak yöneticilik yapmaktayım.


Firmanızın kuruluşundan bu yana gelişim sürecinden bahsedebilir misiniz? Hangi sektörlere hizmet vermektesiniz? Hizmet başlıklarınız hakkında bilgi verir misiniz?

Yokeş Makina,1943 yılında İzmir’de, şehrin ilk talaşlı imalat atölyelerinden biri olarak dedem Mehmet Emin Yokeş tarafından kurulmuştur. Kuruluşunun ilk yıllarında dönemin sanayi kuruluşlarına bakım, onarım ve yedek parça temini üzerine çalışmış, ağırlıklı olarak da ziraat ve zeytinyağı sektörlerine hitap etmiştir. Bu sektörlere gerek yedek parça, gerekse makina imalatı yapmıştır.

 

1974 senesinden itibaren ise babam Meriç Yokeş, boya imalat sektörü ile çalışmaya başlamıştır. Öncelikli olarak bu sektörde faaliyet gösteren ve İzmir’de bulunan Boya fabrikaları için yedek parça imalatı yapmaya başlayan Yokeş Makina, edindiği tecrübeler ve karşılıklı ilişkiler neticesinde aynı sene içerisinde ilk olarak "PM-Serisi, Dikey Tip – Açık elekli Pearl-Mill”/ ıslak öğütme makinasının imalatını yapmıştır.

 

Günümüzde Yokeş Makina ağırlıklı olarak Boya, Baskı Mürekkepleri ve Zirai İlaç sektörlerine makina ve ekipman üretimi yapmaktadır. Ancak genel olarak tüm Kimya Sanayine hitap edebilecek deneyimi, bilgi birikimi ve üretim kabiliyeti bulunmaktadır.

 

Boya sektörüne hitap eden ürün gruplarınızdan ve ürün özelliklerinizden genel hatlarıyla bahsedebilir misiniz?

Spesifik olarak sınıflandırmak gerekirse, boya üretiminin temel proses makinaları olan Yüksek Hızlı Disperser/ Dissolver’lar, Yatay Tip Islak Öğütme makinaları, Basket Mill tipi ıslak öğütme makinaları, Yatay Tip Yüksek verimli ıslak öğütme makinaları, muhtelif karıştırma ve homojenizasyon işlemleri için çeşitli tip ve boyutlarda Genel Amaçlı Karıştırıcılar, Yüksek Viskozite ve Yoğunluklu ürünlerde kullanılabilecek özelliklerde Vakumlu Tip Dissolver’lar ve Boşaltma Presleri, Laboratuvar ve Pilot  üretim ölçeğinde disperser / ıslak öğütme makinaları ve son olarak da tüm bu proseslerde gerekli olan, dişli tip pompa, filtrasyon makinası vb. gibi yardımcı ekipmanların üretimini yapmaktayız.

 

Müşterilerimizden gelen özel talepler doğrultusunda çalıştığımız sektörler ile alakalı olmak üzere mühendislik hizmetleri ve özel makina üretimleri de hizmetlerimiz arasındadır.

 

2015 yılı itibariyle faaliyetlerinizi yeni tesisinizde sürdürmeye başladınız. Yeni tesisiniz ve üretim kapasiteniz hakkında bilgi verebilir misiniz?

2015 yılı itibarı ile İzmir – Tekeli, ITOB Organize Sanayi Bölgesinde bulunan, şu an için 2500m2 kapalı alana sahip, ancak genişleme imkânı olan tesisimizde üretim yapmaya başladık. Geçiş ve taşınma süreci oldukça zorlu oldu, bu esnada teslimatlarımızda da epey aksamalar yaşadık, ancak süreç tamamlanıp randımanlı olarak çalışmaya başladıkça üretim hızımız yaklaşık 3 katına çıktı diyebiliriz.

2016 yılı içerisinde de yeni takım tezgâhları ilave ederek kapasitemizi ve istihdamı arttırmayı planlamaktayız.


Laboratuvar ve Ar-Ge çalışmalarınızdan bahsedebilir misiniz? Müşterilerinizin beklentilerini karşılayabilmek için ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz?

Sektörümüze hizmet veren, özellikle Avrupalı rakiplerimizin ürünlerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip etmekteyiz. Şu an için sektörün ileri gelen makina üreticileri ile hemen hemen aynı ürün portföyüne sahip olduğumuzu söyleyebilirim.

Ürün kalitemiz ve teknolojimiz sayesinde söz konusu rakiplerimizin makinaları ile rahatlıkla rekabet edebilen, hatta kimi zaman performans olarak daha fazla öne çıkan makinalar üretmekteyiz. Bu hem kendi tespitimiz, hem de müşterilerimizden gelen geri bildirimler bu şekilde. Bunları duymak da doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. İlaveten, kendi makinalarımız çalışma sistemleri iyileştirilmesi ve performanslarının arttırılması konularında da sürekli olarak çalışmaktayız. Daima "daha yüksek performans ile çalışan”, "daha sağlam” ve "daha sorunsuz” makinalar üretmek adına sürekli olarak araştırma ve geliştirme içerisindeyiz.


Yurt içi ve yurt dışı satış faaliyetlerinizden bahsedebilir misiniz? Yurt içinde ve yurt dışında ağırlıklı olarak hangi bölgelere hizmet veriyorsunuz?

Türkiye pazarına ve bahsi geçen sektörlere 1974 senesinden beri makina üretimi yapmaktayız. Dolayısıyla yurt içi pazarda üretim yapan neredeyse tüm firmalar hâlihazırda müşterimizdir diyebiliriz.

1999 yılından beri ihracat yapmaktayız ve şu anda yıllık üretimimizin yaklaşık %60’ını yurt dışına ihraç eder durumdayız. Yurt dışında ağırlıklı olarak Orta Afrika, Asya, Türki Cumhuriyetler ve Orta Doğu ülkeleri ana pazarlarımızı oluşturmaktadır. Ancak bu bölgelerin dışında, talep nereden gelirse oraya makina tedariği ve kurulum-teknik servis hizmeti verebilmekteyiz. Uzak Doğu’da bile müşterilerimiz bulunmaktadır.

 

Avrupa’da da belli bölgelerde müşterilerimiz bulunmaktadır ve uzun yıllardır bizden makina ve ekipman tedariği yapmaktadırlar.


Kurum içi iletişiminiz ile ilgili neler söyleyebilirsiniz? Çalışanlarınızın performansını arttırmaya yönelik ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz?

Sizin de bildiğiniz üzere, beşeri ilişkilerin yönetilmesinde, iletişim önemli bir rol oynuyor. İletişim ağının iyi kurulmuş olması, çalışanların organize bir şekilde hareket etmeleri, firma bazında başarıyı etkileyeceği gibi, daha iyi bir kurum imajı ve çalışanların verimliliğini de yükselten bir yöntem. Çalışanlarımızı gerek şirket içi eğitimler, gerekse meslek okullarına göndererek alanlarında uzmanlaşmalarını sağlıyoruz. Kurum içinde gerçekleştirdiğimiz toplantılarda, kararların alınmasına çalışanların katılması, hedef, planlar hakkında bilgilendirme ve görüşlerini dinleme olanağı sağlıyoruz.

 

Üretkenliği ve motivasyonu etkileyen diğer kaynaklardan biri de, maddi destektir. Özel durumları için olsa bile, ihtiyaç duydukları anda, bu desteği kendilerine uygun ödeme koşulları altında sağlıyor, ilaveten fazla mesai, çift maaş, satış primi gibi sistemlerle de destekliyoruz. Bunun yanında çalışanlarımızın sosyal gereksinimlerini de en üst düzeyde tedarik etmeye özen gösteriyoruz.


Müşteri memnuniyetini sağlamak ve beklentilerini karşılamak adına ne tür hizmetleriniz var? Müşterilerinize satış sonrası destek sağlıyor musunuz?

Dünyanın neresinde olursa olsun, müşterilerimize sevkiyat sonrası kurulum, makina kullanım eğitimi ve teknik servis hizmeti sağlamaktayız. Ve bunu da talep geldiği andan itibaren elimizden gelen en hızlı şekilde sağlamaya çalışıyoruz.

 

İlaveten, makinalarımızın fonksiyonelliği, yüksek verimi, yüksek üretim kalitesi ve problemsizliğinin yanı sıra estetik olarak da yüksek standartlarda olmasına çok özen gösteriyoruz.


Firmanızın misyon ve vizyonu hakkında bilgi verebilir misiniz?

Üstün mühendislik yapısı ile yürütülen bir işletme olarak, kalite standartlarımızı ve güvenilirliğimizi korurken, konularında uzman deneyimli kadromuzla, ülkemizin ihracat gücünü arttırarak, dış pazarda rekabet oluştururken, dışa bağımlılığı da azaltmayı misyon edindik. Vizyonumuz, hızlı bir şekilde değişim gösteren iç ve dış pazarda, her konuda araştırmacı, teknolojinin yakın takipçisi, yenilikçi çalışmalarla müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutarak dünya pazarında uzun vadeli yer edinmek ve yaratılacak istihdam ile ülke ve bölge ekonomisine destek olmak.


2015 yılı, firmanızın hedefleri için nasıl geçmekte? Hedefleriniz ve beklentileriniz ile ilgili neler söylemek istersiniz?

2015 yılı için öncelikli hedefimiz yeni üretim tesisimize geçip kapasitemizi arttırmak idi, bunu başardık.

Üretimde olan mevcut yurt dışı siparişlerimiz hâlihazırda bizi 2016 yılının ilk çeyreğine kadar doldurmuş durumdadır, dolayısıyla 2015 yılı beklentilerimize uygun olarak sürmektedir diyebiliriz.

Geçtiğimiz yıllarda sektörümüz ile ilgili katıldığımız fuarlardan gelen talepler sürekli olarak yinelenmektedir. Dış pazardaki önemli firmalara yaptığımız satışların, daha önce çalışmadığımız iç pazar müşterilerimize referanslar teşkil ettiğini gördük. Ve önemli iç pazar firmalarını müşteri portföyümüze eklemeyi başardık. Bu da bizim için 2015 yılındaki önemli gelişmelerden biri idi.


Son olarak; sektöre iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı?

Sektöre iletmek istediğimiz yegâne ve en önemli mesaj, Türk Makina Üreticileri’ne güvenmeleridir.

Şu anda ülkemizde söz konusu sektörlerde kullanılan makinaların tamamının üretimi yapılmaktadır ve bu makinalar mühendislik ve teknolojik açılardan Avrupalı rakipleri ile rahatlıkla rekabet edebilecek düzeydedir. Önceki başlıklarda da belirttiğim gibi, kimi yerde Türk Makinaları performans olarak Avrupalı rakiplerinin önüne de geçmeye başlamıştır. Ve bu makinaları çok daha avantajlı fiyatlar ile sağlamaktayız. Teknik desteğimizin yurt dışı makinalara göre hızlılığı ve ekonomikliği de ilave artılar olarak öne çıkmaktadır.