Solvent Bazlı Alkidlere Alternatif; Su Bazlı Hibrid Alkidler

Solvent Bazlı Alkidlere Alternatif; Su Bazlı Hibrid Alkidler
Alkidler uzun yıllardır boya ve vernik üretiminden kullanılan performans olarak tatmin edici en çok bilinen bağlayıcılardır. Fakat VOC kısıtlamalarından dolayı yerini alternatif ürünlere bırakmak zorunda kalıyor. Solvent bazlı alkidlere ilk alternatif olarak suyla inceltilen alkidler geldi. Bu alanda kısıtlı başarı sağlanmasından dolayı solvent bazlı alkdilere tam alternatif olunamadı. Müşterilerin VOC hassasiyeti ve çevreci ürünlere artan ilgi sektör liderlerini bu alanda ürün geliştirmeye zorluyor.

Kalsik alkidlerin verdiği ürün özelliklerini akrilik emülsiyonlarla sağlamak mümkün olmuyor. Yüksek parlaklık, dayanıklılık, uygulama kolaylığı, yayılma gibi özellikleri akriliklerle sağlamak çok zor. Ayrıca alkidlerin metal üzerindeki yapışma, korozyon direnci gibi performansı, ahşaplardaki penetrasyon ve yapışma özellikleri tartışmasız üstünlüklerinden bazılarıdır. Alkidlerin bu üstünlükleri ve yenilenebilir kaynaklardan (bitkisel yağlar) üretiliyor olmaları onları vazgeçilmez kılmaya yetiyor. Bu nedenle alkid üreticileri strateji olarak reçinelerde alkid kısmını koruyarak istenen özelliğe göre ikinci bir reçine özelliği daha ilave ederek çözümler geliştirmeye başladırlar. Son yıllarda akrilik hibrid sistemlerin yanında ürethan, epoxy, fenolik hibrid sistemlerde geliştirildi.

Buradaki yaklaşım su bazlı sistemlere geçişte suyla inceltilen alkidlerin başarısız kaldığı yerlerde, sisteme ilave özellikler katacak alternatif reçine ikamesini sağlayarak solvent bazlı sistemlere tam bir alternatif ürün elde etmekti. Alkidli boyaların uygulama avantajlarını koruyarak gerekli performans için modifikasyon yapılıp VOC kısıtlamalarına uygun su bazlı alternatifler geliştirildi.

Yeni çalışmalar özellikle surfaktant teknolojilerindeki gelişmeler sayesinde gerçekleştiriliyor. Akrilik dispesiyonlarda kullanılan surfaktantların başarısı biliniyor. Yeni geliştirilen surfaktantlar aynı başarıyı hibrid alkid sistemlerde de gösteriyor. Bu sayede su bazlı hibrid alkidlerin performansı klasik solvent bazlı alkdilerin performansına erişebiliyor. Performans özelliği ile beraber zero VOC veya düşük VOC’li ürünler geliştirmek mümkün oluyor.

Reçine üretiminde sektör liderleri değişik kombinasyonlarla alanlarında çok başarılı su bazlı ürünler geliştirdiler. Bunlardan kısaca bahsedecek olursak; ahşap yüzeylere iyi penetrasyon sağlayan, dış şartlara dayanıklı çok parlak alkid-akrilik dispersiyon ve metal yüzeyler için çok iyi yapışan ve yüksek korozyon direnci olan epoxy hibrid alkidler. Yine ahşap sektöründe kullanılan yüksek dirençli akrilik veya urethan hidrid alkidlerden bahsedilebilir.

Hibrid sistemlerin başarısı kanıtlandı. Bu alanda gerek reçine üreticileri gerekse üniversiteler ve araştırma merkezleri ciddi çalışmalar yürütüyor. Yurtdışında bu alanda kendini ispatlamış ürünler mevcut. Bizde de sektöre yeni yeni girmeye başlayan su bazlı alternatif ürünler kullanıcılarla tanışmaya başlandı. Önümüzdeki günlerde VOC uygulamaları başladığında bu alanda farklı ürünlerle tanışmış olacağız.

Kenan Bayraktar
Genel Müdür
SUBAKİM Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.