Kentsel Dönüşüm Atıklarını "Geri Dönüştürüyor"

Kentsel Dönüşüm Atıklarını "Geri Dönüştürüyor


Türkiye Hazır Beton Birliği Kentsel Dönüşüm Atıklarını "Geri Dönüştürüyor”


Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), hazırladığı "Kentsel Dönüşüm Projeleri Kapsamında Oluşan İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Hazır Beton Sektöründe Yeniden Kullanım Potansiyelinin Araştırılması ArGe Projesi” ile kentsel dönüşüme en büyük katkıyı sağlıyor. Proje, İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından da destekleniyor.

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), İstanbul’da çevresel sürdürülebilirliğin arttırılmasını ve doğal kaynakların korunmasını sağlamak amacıyla "Kentsel Dönüşüm Projeleri Kapsamında Oluşan İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Hazır Beton Sektöründe Yeniden Kullanım Potansiyelinin Araştırılması ArGe Projesi”ni hayata geçirdi. İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından da desteklenen proje, binaların yıkılması sonucu ortaya çıkacak inşaat yıkıntı atıklarının hazır beton üretiminde hammadde olarak yeniden kullanımının teşvik edilmesine odaklanıyor.

2012 yılı itibari ile uygulanmaya başlayan kentsel dönüşüm çalışmalarını kapsayan ArGe projesi’yle, dönüşümden elde edilen tüm çıktılar çevreye zarar veren atıklar olmak yerine, başka projelerde kullanılacak yapı malzemesine dönüştürülecek. Böylece, milyonlarca ton ağırlığındaki atık yine kendi içinde eritilecek ve yeniden kazanılacak "Kentsel Dönüşüm Projeleri Kapsamında Oluşan İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Hazır Beton Sektöründe Yeniden Kullanım Potansiyelinin Araştırılması ArGe Projesi” süreci ile ilgili önemli çalışmalar yapılmaktadır. Kurulduğumuz günden bu yana çevreye duyarlı üretim için hazır beton tesislerinde özel uygulamalar gerçekleştiriliyor. Kentsel dönüşüm atıklarının geri dönüşümü üzerinde çalışmalara İstanbul’un 4 farklı bölgesinde bulunan yıkılmış binalardan aldığımız numuneler ile başladık ve eski yapılarda kullanılan malzemelerin kalitesinin maalesef düşük olduğunu gördük. Bu nedenle, beton üretiminde malzeme seçiminde özen göstermek hayati önem taşıyor. Numuneleri öğüterek tane büyüklüğüne getirip, uygunluk analizlerini yaptık ve bu atıklardan beton ürettik. Doğal kalker agregası (kırmataş) ile üretilen beton ile sonuçları mukayese ettik. Doğal agrega yerine %10 ve %25 oranlarda iri ve ince kalker agregası azaltılmış ve yerine geri kazanılmış agrega kullandık. Geri kazanılmış agregaların kullanım kriterleri ve betonda kullanıma uygunluğunu değerlendirerek elde edilen bulguları raporladık. Sonuçları sektör temsilcilerinin davet edildiği THBB tarafından organize edilen bir seminer ile sunduk. Proje ile ilgili olarak belirtmek istediğim diğer önemli noktalar ise şöyle: Yıkılan binalardan elde edilecek atıklar yeni binaların inşasının yanı sıra dolgu malzemesi olarak da kullanılabilir. Kentsel dönüşüm atıklarının geri dönüştürülmesi hem inşaatlarda kullanılacak mevcut agregalara alternatif olacak hem de çıkan atıkların çevreye getireceği yük hafifletilecek. Böylece ülke ekonomisine katkı sağlanacağı gibi çevre de korunmuş olacak. Projemizin deneysel çalışmaları bu yıl sonuna kadar devam edecek ve önümüzdeki yıl sektörden gelen talep ile hayata geçecektir. Agregaların geri kazanımı konusundaki çalışmalarımıza da farklı uygulamaları değerlendirerek devam edeceğiz.


Bu doküman, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteklediği KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ KAPSAMINDA OLUŞAN İNŞAAT VE YIKINTI ATIKLARININ HAZIR BE-TON SEKTÖRÜNDE YENİDEN KULLANIM POTANSİYELİNİN ARAŞTIRILMASI AR-GE PROJESİ kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk Türkiye Hazır Beton Üreticileri Birliği Derneği (THBB) ‘ne ait olup İSTKA veya Kalkınma Bakanlığı’nın görüşlerini yansıtmamaktadır.

Yavuz Işık