İKMİB Boya Sektörü Raporu

İKMİB Boya Sektörü Raporu
Türk kimya sektörünün hızlı gelişen alt sektörlerinden biri haline gelen boya sektörü, son yıllarda pazar ve ihracat anlamında önemli bir ilerleme kaydetmiş durumda.Doğu Avrupa, Rusya, Ortadoğu ve Kuzey Afrika çemberinde kilit ülkelerden ve sektörlerden biri konumunda yer alıyor. Türk boya sektörü, Avrupa genelindeki 6’ıncı büyük boya üreticisi olmasının yanı sıra, giderek artan üretimi ve teknolojik alt yapısı ile kendi bölgesinde uluslararası boyutlu sektörel bir güç olma hedefi doğrultusunda ilerliyor.

Özellikle AB ülkeleri genelinde boya sanayisinin üretim ve talep yapısı giderek azalma eğilimi gösteriyor. Bu ülkelerdeki boya sanayisinin gelişim düzeyi ile Türk boya sanayisi karşılaştırıldığında AB ülkelerinin hayli düşük ve durağan bir sektörel yapı içinde oldukları görülüyor. Boya sektörü, Avrupa’daki yüzde 2-3’lük rakamlara karşılık, Türkiye’deki yüzde 15 büyüme oranı dikkat çekiyor. Gelişen ekonomik yapımız içinde özellikle; otomotiv, inşaat, genel sanayi boyaları, ahşap/mobilya boyaları vb. alt üretim alanlarında imalat sanayimize yönelik önemli entegre ürünlerin imalatı gerçekleştiriliyor. Bu alanlardaki gelişmelerle beraber boya sektörümüzün alt üretim alanları da hızlı bir büyüme içinde. Boya sanayimizde 600’e yakın kuruluş bazında faaliyet gösteriyor. AB ile entegrasyon sürecinde, boya ve hammadde ihracatında birçok teknik engelin mevzuat açısından giderek gündemimizde yer alacağını öngörmekteyiz. Başta REACH ve kimyasallar olmak üzere, AB müktesebatına uyum ve ticari alandaki gelişmeler çerçevesinde, sektörel ihracatın artırılmasında birçok sorun ile karşı karşıya kalmamız söz konusu olacak.

Bu sürecin dışında, AB ülkelerinde yaşanan ekonomik durgunluğun ve buna bağlı oluşacak talep yetersizliğinin önümüzdeki yıllarda ihracat rakamlarını etkileyeceğini düşünüyoruz. Bu alandaki sektörel çözümleri, başta Ekonomi Bakanlığı ve İhracatçı Birlikleri olarak sektörel STK’larla birlikte ele alarak oluşturmamız gerektiğine inanıyoruz.
Ayrıca, sektörel ihracatın özellikle navlun ve lojistik desteğiyle artırılmasının gerekli olduğunu söyleyebiliriz.

Boya ve hammadde sektörü ihracatımızda, son yıllarda inşaat boyalarının yanı sıra özellikle yapı kimyasalları, hammadde ve yarı mamul ürünleri önem kazanmaya başladı. Esası pigment olan müstahzarlar ve diğer alkit reçine, akrilik polimerler hammadde ihracatı içinde yer alıyor. Boya ihracatı içinde ise; vernikler, yol boyaları, yapı son kat boyaları, diğer sentetik boyalar, boyacılıkta kullanılan dolgu ve diğer malzemeler, tutkal ve yapıştırıcılar, çimento ve beton katkı ürünleri ile toz boyalar önem kazanan boya ihracat ürünleri olarak dikkat çekiyor.
İKMİB verilerine göre geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen boya grubu ihracatı, 634.4 milyon dolara ulaştı. Söz konusu dönemde, sektörün en fazla ihracat yaptığı ilk üç ülke; Irak, Azerbaycan-Nahcivan ve Rusya Federasyonu oldu. Çin Halk Cumhuriyeti, Gürcistan, Romanya, Türkmenistan, Mısır, Özbekistan ve Ukrayna ise, en çok ihracat yapılan diğer ülkeler arasında yer alıyor.

2012 yılının Ocak-Ekim dönemine baktığımızda, 587.4 milyon dolarlık boya grubu ihracatı yapıldığını görüyoruz. Bu dönemde de en fazla ihracat yapılan ilk üç ülke; Irak, Rusya Federasyonu ve Azerbaycan-Nahcivan. En çok ihracat yapılan diğer ülkeler ise şöyle sıralanıyor: Gürcistan, Çin Halk Cumhuriyeti, Türkmenistan, Mısır, Ukrayna, Özbekistan ve Suudi Arabistan.

Türk boya sanayisinin temsilcisi olan kuruluşlarımız, başta Orta Doğu, Yakın Doğu, Afrika, Doğu Avrupa ve Kafkaslar olmak üzere çok geniş bir coğrafyada sektörel ihracatı artırmak adına çaba gösteriyorlar. Özellikle Afrika pazarının ihracat anlamında önümüzdeki dönemde önemli pazarlardan biri olacağını düşünüyoruz. 2013 yılı hedefleri dikkate alındığında da boya ve hammadde sektör ihracatının 1 milyar doları aşacağını beklediğimizi ifade edebiliriz. Bu hedefe ulaşmak adına sektörde ciddi çalışmalar yapılıyor. Boya sektörümüz, son dönemde yapılan yeni yatırımlarla birlikte üretim ve teknolojik yapısını güçlendirmeye devam edecek.

Necmi Sadıkoğlu
İKMİB (İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği)
İKMİB (Istanbul Chemicals and Chemical Products Exporters’ Association)
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Vice Chairman of Board of Directors