Hibrit Pigmentler

Hibrit Pigmentler
Modern hibrit pigmentler ve ikinci nesil toz pigment karışımları, temel kuru karıştırma teknikleri ile erişilemeyen bir performansa sahiptir.
Hibrit pigmentler ve kullanıma hazır pigment karışımları, bu kapsamda ideal araçlar olabilirler. Spesifik gerekliliklere göre özelleştirilmiş organik ve inorganik pigment bileşenlerinin bir kombinasyonu olarak her iki pigment dünyasının en faydalı taraflarını birleştirirler: renk doyumu ile mükemmel opasite özelliği gösterirler, dağılmaları kolaydır ve yüksek derecede maliyet etkindirler.
Bu makalede, bu pigment kombinasyonları sınıfının iki örneği tanıtılır. Bunlar tamamen farklı teknolojilere dayalı iken her ikisi de modern ve konvansiyonel olmayan bir formülasyonu kolaylaştırırlar.

İnorganik – Organik Pigment Kombinasyonları

Özellikleri nedeniyle, çok iyi bilinen inorganik pigmentler, örneğin Kompleks İnorganik Renk (CIC) pigmentleri gibi, pek çok farklı yüksek performans uygulaması için uygundurlar. Dağılmaları kolaydır ve bu yüzden kaplamaların üretiminde sürdürülebilir bir faktördürler. Kaplamalara opasite, kimyasal direnç ve benzersiz dış ortam dayanımı verirler. Pigment partikülleri mikronize edilerek performans daha da arttırılabilir. Diğer tarafta organik yüksek performans pigmentleri, yüksek renklendirme güçlerine sahiptirler ve mükemmel renk tonları verirler. Buna rağmen yüzey karakteristikleri, partikül boyutları, haslık ve spesifik ağırlıkları ile inorganik pigmentlerden büyük ölçüde farklılık gösterirler.
Spesifik tonlara erişmek için titanyum dioksit ile organik pigmentlerin kombinasyonu büyük ölçüde en gelişmiş durum olarak değerlendirilmesine rağmen bu karışımlar, organik ve inorganik pigment kombinasyonlarının tam potansiyeli avantajına sahip değildirler. Bu yüzden, birtakım performans beklentileri yeterince karşılanamaz.

Hibrit Pigmentler
TICO® teknolojisinin arkasındaki fikir, yüksek derecede dayanım ve işlemesi kolay mikronize edilmiş pigmenter çekirdek partikülünün önceden dağıtılmış yüksek performans organik pigmentler ile kombinasyonudur. Bu işlem için, önceden dağıtılmış organik pigmentler, patentli bir prosedür yoluyla inorganik çekirdeğin yüzeyine uygulanırlar. (Şek.1 ).


 Şek. 1: Pigmenter inorganik çekirdek ve pigmenter organik kabuk ile hibrit pigment.

Mükemmel İşlenebilirlik
Hibrit pigmentlerin özel morfolojisi pek çok pozitif etkiye sahiptir. Örnek olarak, saf inorganik pigmentlere benzer olan - mükemmel üretim hijyeni için en iyi temel olan - üretimde hammaddelerin karışımı esnasında oldukça azaltılan tozlanmadır.
Hibrit teknolojinin diğer bir özel avantajı, saf inorganik CIC pigmentleri ile kıyaslanabilir daha kısa taşlama zamanlarına olanak sağlayan bileşenlerinin önceden dağıtılmış durumlarında yatar (Şek. 2). Bu yüzden, son renk kuvvetine daha çabuk erişilir (Şek. 3). Aynı zamanda, istenilmeyen renk kaymalarında aşırı taşlama ile sonuçlanma riski minimize edilir.


  Şek. 2: Saf P.R. 254 pigmenti ve P.R 254 ve P.Br. 24’ün kuru karışımına kıyasla hibrit pigmentin dağılımı.


  Şek. 3: Kuru P.R 254 ve P.Br. 24 karışımına (altta) kıyasla bir hibrit pigmentin (üstte) dağılımı

Yüksek Renk Doygunluğu ve Örtücülük Gücü
Konvansiyonel pigmentasyonun aynı renk doymasına erişmek, sergilediği performans, Şek. 4 ‘ün gösterdiği gibi daha düşüktür. Bu örnekte, hibrit pigmentler P.Y. 151’in sadece %38’ini içerir. Fakat %67’sinin kullanılmasını gerektiren titanyum dioksit ve P.Y. 151’in konvansiyonel karışımları ile aynı renk doygunluğu seviyesine erişir. Bu pek çok pozitif etkiye sahiptir. Bu tür konvansiyonel karışımlarda göreceli olarak yüksek organik pigment yüklemesi bu durumda %67 – yüksek bir opasite seviyesine erişmek için fazla imkan sağlamaz. Tersi, opasite-arttıran titanyum taşıyıcı pigmentler için yüksek yüklemelere olanak sağlayan hibrit teknolojisine dayalı formülasyonlar için doğrudur.


  Şek. 4: P.Y. 151 ve titanyum dioksidin konvansiyonel karışımına kıyasla P.Y. 53 ve P.Y. 151’e dayalı hibrit pigmentin renk
  doygunluğu gelişimi.

Hibrit pigment konseptinin bir diğer pozitif etkisi, gelişmiş yüksek örtücülük gücüdür. Bu etki, kesinlikle tonlara ve formülasyonlara dayalıdır. Ancak mükemmel performans seviyelerine erişebilme imkanı vermektedir.

Dış Ortam Dayanımı
Hibrit pigmentlerde, organik pigmentler, mükemmel ışık haslığı sağlayan özel olarak tasarlanan titanyum taşıyıcı pigmentler tarafından korunurlar. Hava indüke degradasyon mekanizmaları için fotokatalitik aktivite gösterdiği bilinen titanyum dioksidin tersine, hibrit pigmentlerin titanyum taşıyıcı pigmentleri UV soğurucu olarak hareket ederler ve UV etkilerinden hassas organik pigmentleri korurlar. DIN EN ISO 11341-1-A’ya göre hızlandırılmış yaşlandırma şartları sonuçları, sıklıkla yüksek tonda hibrit pigmentler kullanarak büyük ölçüde iyileştirilirler.

Sonuçlar
• Önceden disperse edilmiş organik pigmentler ile kombinasyon halindeki mikronize edilmiş inorganik taşıyıcılardan yapılan hibrit pigmentler, yüksek doygunluk seviyesini korurken çok çabuk bir şekilde renk gücünü geliştirirler.
• Renk doygunluğunu geliştiren hibrit teknolojisi, örtücülüğü etkilemeden genel pigmentasyon seviyesini azaltmak için yüksek potansiyel sunar.
• Bu hibritlerin özel yapısı, yüksek performans organik pigmentleri korur. Böylece, yüksek bir dış ortam direnci kazandırırlar.
• Bu tür hibrit pigmentler neredeyse tüm RAL ve NCS renkleri için özel olarak yapılabilirler. Yoğun ve özel öğütülerek hazırlanmaları, üretim esnasında aditiflerin kullanımı gereksiz kılar.
• Bu özel kuru pigment karışımları, düşük karıştırma kuvvetleri uygulandığı zaman bile çabuk bir şekilde renk gücünü geliştirirler.
• Pigment yüzeylerinin fiziksel iç bağlanması nedeniyle, kuruma aşamasında pigmentlerin yüzme vb. etkileri pek çok durumda kontrol altında tutulabilmektedir.

Yiğit Genç
Teknik Satış Müdürü
Technical Sales Manager
IMCD Türkiye / IMCD Turkey