Enerji Tasarruflu Temizleme ve Hazırlama Sistemleri

Enerji Tasarruflu Temizleme ve Hazırlama Sistemleri

Modern temizleme prosedürlerinin / teknolojilerinin gereksinimleri; boya ve cila sistemlerinin teknolojik gelişimi, temizlenecek malzemenin kimyasal ve fiziksel özellikleri ile gittikçe sınırlayıcı hale gelen çevresel ve endüstriyel güvenlik talimatları tarafından belirlenir.

Temizlik Sistemlerinde Çeşitlilik Prosedürü 

Yıkanacak malzemenin kiri (karıştırma kabı, nakliye kabı), temizleme maddesiyle çözülür veya kimyasal olarak imha edilip ardından da püskürtme bölgesinden hortum ışını veya fırça teknolojisiyle uzaklaştırılır. Temizlik maddesi olarak solventler, sulu-alkalik maddeler veya özel temizleyiciler kullanılır. Yıkanacak ürünlerin şekil ve miktarı kadar kirlenme tipi de sistem teknolojisini belirler. Temizleme maddesi ve temizleme teknolojisinin özel işbirliği, kirlenmenin yüzeylerden hızlı çözülmesini ve etkin uzaklaştırılmasını sağlar.

Fırça teknolojili bir sistem örneği (ROBUS modeli, bakınız fotoğraf 1)

Dik duran kaplar ve konteynerler pnömatikli dönen fırça ile içten, yukarıdan-aşağıya temizlenebilirler. Yıkama prosesi sırasında kaplar ve konteynerler yıkama makinesinin kapağı ile kapatılırlar. Tankı konteyner çıkışına bağlayan emme hortumunun daha iyi ve daha kolay boşaltılması için, konteyner, özel bir cihaz ile kaldırılıp ileriye yatırılabilir.

Seçilen temizleme maddesi çevre kirliliğini en alt seviyeye çekmelidir. Yıkama makinesi otomatik olarak kontrol edilecektir. Yıkama zamanı, şalter kabininin dışındaki kirlenmeye bağlı olarak seçilebilir. Yıkama programı, yıkama sürecinin tamamını yönetir. Başlangıçtan sonra program,"yıkama-suyu boşaltma durulama-havalandırma”yı otomatik olarak çalıştırır. Program adımları ihtiyaca göre ayrı ayrı kurulabilir. Kap veya konteyner kaldırılmış fırçanın altına ortalanır ve mengenelerle kilitlenir. Sonra, temizleme fırçasının izleme etkinliği kabın kenarındaki alçaltılmış kapaklar ile aynı şekilde azaltılır.

Yıkama prosesinden sonra, kirli temizleme maddesi, modern ısıtma teknolojisi yardımıyla buharlaştırılmak üzere distilasyon sistemine getirilir. Buhar, kondansatörde yoğunlaşır ve damıtık halde ayrı bir konteynere akar. Katılar, distilasyon kazanında toplanır ve süreç sonunda atık uzmanına teslim edilmek üzere bırakılırlar. Teknoloji seviyesi, distilasyon kazanı dolum miktarının, sinyalleri akıllı bir kumanda ile işlendikten sonra, tam otomatik distilasyon prosesi kadar gerekli süreç bilgilerinin de temin edilmesine izin veren yük hücresi sistemleridir. Tortu damıtılarak atık miktarı büyük ölçüde azaltılır. Regenerat’in %90’ından fazlası geri kazanılıp temizleme sürecinde yeniden kullanılabilir. Yüksek dönüşüm oranı kadar, en az nakliye gerekliliği ve
çok azaltılmış atık miktarı ile temiz temizleme maddesi tedariği etkin bir çevre koruma demektir.


Kirli temizleme maddesinin distilasyon ile işlenmesi (ROTOmaX Modeli, bakınız fotoğraf 2)

Sonuç

İklimsel koruma ve hava kirliliğinin zorunlu iyileştirilmesi için, temizleme süreçlerinde kirliliğe sebebiyet veren malzeme ve süreçlerin daha kısıtlayıcı bir kullanımı gereklidir. Otomatik temizleme sistemleri ile birlikte bir kapalı devreden gelen işleme sistemleri, seçilen temizleme maddeleri ile çevre için daha temiz atık ve temizleme işleri çalışanları için daha gelişmiş koruma oluştururlar.

Bu makalenin çevirisi gds Sprachenwelt GmbH tarafından gerçekleştirilmiştir.


 
  
  Heike
   Beenen