Cila ve Vernik Arasındaki Farklar, Tarihçesi ve Kimyası

Cila ve Vernik Arasındaki Farklar, Tarihçesi ve KimyasıVolkan Kırmızı / Ar-Ge Yöneticisi - Novel Kimya Sanayi ve Lojistik Hizmet Ltd. Şti.

Cila ve Vernik Arasındaki Farklar
Cila ve vernik ile ilgili detaylara girilmeden önce terimsel olarak cila ve verniğin farkının iyi bilinmesi gerekmektedir. Vernik, çözücü veya çözücü sistemleri ve bağlayıcı içeren boyalı ya da boyasız nihai yüzeyleri korumak amaçlı kaplamak üzere kullanılan sert, şeffaf ve parlak film bütünüdür. Cila ise pasta ve kremden oluşan, koruyucu vernikli yüzeyi temizlemek, korumak ve parlatmak için kullanılan fiziksel ve mekaniksel bir metottur. Vernik uygulamasında tamamen kimyasal bir reaksiyon vuku bulurken, cilalamada
sadece fiziksel ve mekaniksel bir olay gözlemlenir. Bu da iki işlem arasındaki en temel farktır.

Cila & Verniğin Tarihçesi ve Kimyası
Vernik sistemlerde kullanılan bağlayıcı, hava kurumalı olabileceği gibi sisteme ikinci bir bileşen girilmesi sureti ile sertleşebilen yani çift bileşenli de olabilir. Hava kurumalı sistemlerde bağlayıcı genelde hava kurumalı yağlar ile modifiye edilir. Tarihte ilk olarak doğadan çam özsuyundan çıkan ve çam ağaçlarında sıklıkla gözlemlenen reçineye çözücü solventler girmek sureti ile fırça ile uygulanarak parlak ve sert koruyucu yüzeyler elde etmek için kullanılmıştır. Eski çağlarda Mısırlılar bunu sanatta estetik görünüm için kullandılarsa da aslen Hindistan, Çin ve Japonya’da lake sistemlerde kullanıldığı daha sonra gün yüzüne çıkarılmıştır. Vernik terimi de Latinceden vernix teriminden gelip kokulu reçine anlamına gelmektedir.Bu terim daha ziyade doğada ağaçlardan elde edilen reçinelere istinaden verilen bir terimdir. Ahşap ve mobilya sektöründe vernikler genelde renk içermemekle birlikte ahşap renklendirici, boya veya dolgu vernik uygulanmış yüzeylere uygulanmaktadır. Pazarda bu ürünler genelde ahşap renklendiriciler ile birlikte kullanılmaktadır. Bu da estetik görünüm ve dekoru ortaya çıkararak görselliği arttırmaktadır. Öncelikle yüzeye istenilen renkte ahşap renklendirici uygulanıp, bunun üzerine dolgu vernik ve zımparalama işleminden sonra parlak, ipek mat ya da mat vernikler uygulanmaktadır. Lake sistemlerde ise istenilen rengin üzerine parlak vernik uygulanarak ışık altında son derece zarif ürünler çıkarılmaktadır.

Vernikler kimyasal mekanizmalarına göre genel olarak iki kategoriye ayrılabilirler. Hava kurumalı verniklerde genel olarak hava kurumalı yağlarla modifiye edilmiş bağlayıcılar kullanılır. Bunlar doymamış bağlar içerip, alilik pozisyondaki hidrojenin hava oksijeni ile hidroperoksit yapısı oluşturmasına dayanır. Bu yapılar daha sonra diğer polimer zinciri ile kimyasal olarak bağlanarak kuruma olayı gerçekleşir. Bu sistemler genellikle Kobalt – Co, Kurşun - Pb, Lityum – Li, Kalsiyum – Ca, Baryum – Ba, Çinko – Zn, Kadmiyum – Cd, Kalay – Sn gibi metal tuzları ile katalizlenirler.

Şekil 1’deki reaksiyon sonucu birçok çeşit peroksit yapıları oluşur. Burada son şemada polimer yapı "R” ile hidroperoksit ise "OOH” ile simgelenecek olursa nihai çapraz bağlanma Şekil 2’deki gibi özetlenebilir.

Böylelikle panel üzerine düşen vernik reaksiyonu sonlanmış olur. Bu mekanizma hava kurumalı sistemlerde geçerli olup, 2 bileşenli (2K) sistemlerde ise kimyasal reaksiyon sonucu çapraz bağlanma oluşur. Bu sistemlerde genel olarak bir diol yapıda polimer ya da oligomer ile izosiyanat reaksiyonundan ve çapraz bağlanma ile film sertleşmesi sağlanır. Bu sistemler de Poliüretan olarak adlandırılır. Bu ismin kullanılmasının nedeni ana zincir ister akrilik monomerden isterse poliollerden sentezlensin birçok sayıda üretan fonksiyonel yapısı oluşmasıdır. Burada da reaksiyon mekanizması aşağıdaki şekilde özetlenebilir.

Cilalama kısmında ise pasta, cila vaksı, cila süngeri ve cila zımparası kullanılır. Bunun için parlatılacak yüzey zımparalanır. Pasta ile muamele edilir ve cila vaksı konularak parlatma yapılır. Seri işlemlerden sonra tozdan arındırılmış, parlak ve pürüzsüz bir yüzey elde edilir.