Boya Üretimi ve İş Güvenliği

Boya Üretimi ve İş Güvenliği
Boya günümüzde bütün sektörlerde kullanılan maddelerden biridir. İnsan eliyle ya da makine ile üretilen her nesne, gerek daha güzel görünmesi gerekse korunması için boyanır. Boya denilince elbette akla gelen ilk kavram, renkler ve kimyevi malzemelerdir. İnsan sağlığına doğrudan ya da dolaylı olarak zararlı olan boyalar, içerdikleri maddelere göre sınıflandırılmakta ve özellikle kozmetik ve gıda konusunda önemli kısıtlamalar bulunmaktadır.
Boya özellikle inşaat ve diğer imalat endüstrisinin kullandığı en önemli ara maddelerden biridir. Boya organik, metalik ve plastik kökenli pigment, bağlayıcı ve inceltici maddelerden oluşan, yüzeye sürüldüğünde sert ve ince bir film katmanı oluşturarak yüzeyi örten aynı zamanda dış etkenlerden ve oksitlenmelerden koruyan toz veya çoğunlukla sıvı halde bulunan bir maddedir. Boyanın akışkanlığını arttırmak için de, çözücüler ve incelticiler kullanılır.
Sıvı, toz veya buhar halde bulunabilen bu maddeler insan sağlığına son derece tehlikeli olabilmektedirler. Çözücüler, incelticiler, pigmentler, reçineler insan sağlığına önemli hasarlar verebilirler.
Zehirli dumanlar, ciddi astım rahatsızlıklarına, siterin buharlarının solunması ise ciddi solunum yolları narkoz tehlikesi oluşturmaktadır. Klor ise ağır bir gaz olduğundan astım ve bronşit gibi solunum rahatsızlıklarına yol açmaktadır.
Kısacası boya sektöründe çalışanlar, akciğer kanseri ve lösemi gibi risklerle karşı karşıyadır. Bu tür tehlikelere karşı korunabilmek için Avrupa Standartları Enstitüsü İş Güvenliği yasası kapsamında boya sektörlerinde ve yapılan üretim çalışmasına göre kullanılması gereken ürün ve koruma sınıflarını yasaya bağlamıştır. Dolayısı ile burada üretici firma hem İş Güvenliği üreticisini hem de ürünleri seçerken sorumluluk altında bulunmaktadır. Birçok boya üreticisi ise bu tür zorluklar ve hatalı kullanımı önlemek amacı ile kendi boyaları ile gerekli kullanılması gereken toz, gaz maskeleri ve filtrelerini müşterilerine önermektedir. Bu yolla üretici almış olduğu boya ile çalışanlarına tam koruma sağlamaktadır.
Şirketimiz bu amaçla yıllardır boya üreticileri ile beraber çalışıp gerekli olan korumayı sunmak için kendi test laboratuvarında sıkı bir denetim yapmaktadır. Bu denetim şirketimizi 11/B ile sertıfikalamış ve rakiplerinden bir adım öne geçirmiştir.
Yapılan sadece ürüne verilen sertifika ile bir denetim olmaktan çıkmış, üretilen ürünlerde belli aralıklarla yapılan sıkı denetim boya üretiminde kişisel koruyucu donanımın önemini arttırmıştır.

Solunum Koruyucu Standartları:

EN 136: Tam yüz maskeleri
EN 137: Solunum tüp ve sırtlıkları için standart
EN 139: Temiz hava beslemeli maskeler için standart
EN 140: Yarım yüz gaz maskeleri için standart
EN 141: Gaz ve buhar filtreleri için standart
EN 143: Zerrecik (Partikül Filtreleri)
EN 149: Bakım gerektirmeyen maskeler için standart
EN 270: Temiz hava beslemeli başlıklar için standart
EN 403: Kaçış maskeleri için standart
EN 405: Bakım gerektirmeyen gaz-buhar maskeleri için standart

Gaz ve Buhar Filtreleri Seçim Tablosu:
A: Organik gaz ve buharlar için kullanılacak filtre (Kaynama noktası 65” yüksek)
B: İnorganik gaz ve buharlar için kullanılacak filtre
E: Asit gazları için kullanılacak filtreler
K: Amonyak ve türevler için kullanılacak filtreler

Çeşitli Uygulamalar İçin Koruma Seviyeleri:
Aşağıdaki maddelerin kumlanması, kesilmesi ve delinmesi,
P2: Boya / Vernik / Paslanmaz Kaplama
P3: Kir tutmaz boyalar
Aşağıdaki maddelerin kaplama ile uygulanmasında,
A1: Suyla karıştırılabilir boyalar
A2: Solvent bazlı boyalar
Aşağıdaki maddelerin sprey şeklinde sıkılması,
A2P2: Solvent bazlı boyalar
A2P2: Sentetik reçine vernikler
P2: Lateks boyalar

Şener Denizli
Bölge İhracat Müdürü
Export Area Manager
NUEVA SIBOL s.l.u