BASF'nin "Kids' Lab" Projesi Çocuklarla Buluşmaya Devam Ediyor

BASF'nin


BASF’nin, çocuklara kimyayı sevdirme misyonuyla hayata geçirdiği Kids’ Lab projesi, küçüklerin yoğun ilgisiyle de­vam ediyor. Çocukların özel eğitmenler eşliğinde, inte­raktif deneyler yapmasına imkan tanıyan Kids’ Lab Mart ayında İstanbul Modern’de 6-12 yaş arası çocuklarla bu­luşmaya basladi. Yıl boyunca devam edecek ve her ay 4 gün düzenlenecek etkinliğin ikinci fazı 23-27 Nisan ta­rihleri arasında gerçekleşecek.


BASF, geçen yıl 6 bin çocuğun kimya ve bilimle tanıştığı Kids’ Lab’te bu yıl da 5 bin çocuğu ağırlamayı hedefliyor. Kids’ Lab, her ayın 4 günü İstanbul Modern’de, çocukla­rın özel eğitmenlerle gerçekleştireceği deneylere ev sa­hipliği yapacak. Kids’ Lab’te ilk olarak suyun depolanma­sı (water storage) deneyi yapılacak ve yıl içinde çocukla­ra yepyeni deneyler yapma fırsatı sunulacak.


Çocuklara Günlük Hayattan Deneyler

Bilimsel eğitime büyük önem veren ve bu konuda sorum­luluk sahibi bir kuruluş olmanın bilinciyle hareket eden BASF; bugünün öğrencilerinin, yarının düşünürleri, yeni­likçileri ve liderleri olacağına dikkat çekiyor.

Hayatın içinden deneylerle 6-12 yaş gurubundaki çocuk­lara, kimyayı sevdiren Kids’ Lab Projesi kapsamında; ço­cukların kimyayı güvenli yollarla daha yakından tanıması; görerek, dokunarak deneyimlemesi amaçlanıyor.


Kids’ Lab’i ziyaret eden çocuklar; özel eğitmenler eşliğin­de, zararsız maddelerle interaktif deneyler yaptıktan son­ra, BASF’nin verdiği eğitici hediyelerin sahibi oluyor.


Rezervasyon sistemiyle ziyaretçilerini ağırlayacak olan Kid’s Lab’e katılım için 0212 334 73 16 numaralı telefo­nu arayarak rezervasyon yaptırmak gerekiyor. BASF akti­vite günlerini "BASF.KidsLabTurkey”, "BASF.Turkiye” adlı Facebook hesaplarından duyuracak.